Demariopiskelijoiden opintotukimallissa valuvika

Demarinuorten tuoreen opintotukimallin (http://www.sonk.fi/sonk/news/demariopiskelijoiden-uusi-opintotukimalli-enemmaen-rahaa-vaehemmaen-kuukausia-alemmat-tulorajat) mukaan ansiotyö opintojen ohessa hidastaa valmistumista. Siksi demariopiskelijat laskisivat opiskelijoiden tulorajoja 250 euroon kuukaudessa opintotukikuukausilta. Demariopiskelijoiden mukaan näin poistetaan opiskelijoiden ylläpitämää reservityövoimaa työmarkkinoilta ja näin ollen työnantajien tarve vakinaistaa useampia työntekijöitä lisääntyisi. Tämä on mielenkiintoinen näkemys, sillä tämän mallin julkaisua edelsi juuri työ- ja elinkeinoministeriön tutkimustulos, jonka mukaan opiskelijoiden työssäkäynti suojaa työttömyydeltä ja on hyödyllistä sekä yhteiskunnan että opiskelijan näkökulmasta.

Haluavatko demariopiskelijat, että opintoja rahoitettaisiin työtulojen sijasta lainarahalla vai miksi moinen valuvika on päässyt muuten jopa ihan kehityskelpoiselta näyttävään malliin?

Mikä ongelma opiskelijoiden reservityövoima muuten on erilaisten työharjoittelujen lähes 100 tuhanteen vuosittaiseen henkilötyövuoteen verrattuna? Se on sentään työtä, josta maksetaan veroja. Suuntaus on kuitenkin se, että usein opiskelijat haluavat työskennellä opintojen ohessa pärjätäkseen taloudellisesti paremmin. Tällaista työhalua ei varmasti ole yhteiskunnallisesti järkevää suitsia!

Työtä tekevien opiskelijoiden opiskeluaikoja pidentämästä sen sijaan voitaisiin ensimmäiseksi karsia palkattomat kuukausien mittaiset harjoittelujaksot. Työharjoittelu on nykyisin osa lähes kaikkia mahdollisia koulutuksia ja monin paikoin sen tarkoitus on vähintään kyseenalainen.  Se on kaikenlisäksi omiaan aiheuttamaan sen, että työnantajilla on suurempi kynnys palkata nuoria varsinaiseen työsuhteeseen, kun aina on käytettävissä jonkun sortin ilmainen harjoittelija.

Jätä kommentti

css.php